Coworking Space: Box Coworking Space in Hue

Coworking Space Amenities

  • WiFi amenity icon WiFi
  • Air Conditioning amenity icon Air Conditioning
  • Lounge Area amenity icon Lounge Area
  • Free Drinking Water amenity icon Free Drinking Water
  • Parking amenity icon Parking
  • Printing amenity icon Printing

Map icon 08 Nguyễn Lương Bằng

Overview of Box Coworking Space

flag pic
flag pic
Box offers the right service, for a comfortable learning environment and improved work efficiency. Rented to host offline events or seminars, workshops and group meetings of clubs.
Cung cấp không gian học tập và làm việc chung cho các cá nhân nhưng yên tĩnh, thoải mái, tạo năng lượng tích cực cho làm việc hiệu quả
Cung cấp mặt bằng và thiết bị cho các buổi workshop, các sự kiện thuyết trình. Được hỗ trợ chi phí cho các chủ đề chia sẻ kiến thức, kĩ năng
Cung cấp không gian cho các bạn học sinh, sinh viên có nhu cầu học nhóm từ 4-6-10 người
Cung cấp phòng dạy học, dày kèm cho 4-8-12 người
Cung cấp phòng họp cho 6-12-24 người tùy nhu cầu sử dụng

Reviews for Box Coworking Space

Are you a member?

Post a review

Spaces Near 08 Nguyễn Lương Bằng

Coworking Space: CoPLUS working space and incubation
icon 65 Bến Nghé, Phú Hội, Tp. Huế, Thừa Thiên Huế
From ₫66,000 /pp/day
Coworking Space: CoPLUS Working Space
icon 65 Ben Nghe
From ₫70 /pp/day