logo

Team Time

  • 10 Zakyan Street

27 member reviews

Artyom Hovhannisyan

user

Yerevan, Armenia

" Where to go for a nice pass time? Sure Team Time! "

I regularly visit Team Time. For me Team Time is a house, which summarises many features, such as friendly environment, constant innovations, creative approach towards various demands of visitors, comfort, etc. One always enters Team Time with positive expectations. I think, Team Time is something, which Yerevan was really missing!

Tip from user

an attractive place for an excellent pass time

Team Time hasn't replied yet!

Read other reviews of Team Time

Khachatur Torchyan

1 Review

2 Helpful Votes

"Great place, nice atmosphere!!!" 

February 2017

Great place, nice atmosphere. One of the best places for having casual meetings to discuss some great ideas with your friends and colleagues. I personally like their board games. It's fun to meet there with friends to have some (as much as you wish) tea with cookies and play Uno or Jenga. Also, you can join their language clubs if you want to practice your knowledge of foreign languages.

2 Thank Khachatur
Melanya Grigoryan

1 Review

1 Helpful Vote

"Ամենամտերմիկ անկյունը քաղաքում!" 

February 2017

Հրաշալի վայր ընկերների հետ հանդիպելու և ընտիր ժամանակ անցկացնելու համար։ Շատ ջերմ մթնոլորտ է տիրում Թիմ Թայմում։ Անձնակազմի բարեհամբուրության մասին էլ չասեմ։

1 Thank Melanya

Grab Your Spot on The Coworking List

100% good stuff : exclusive coworking special offers, the coolest new spaces and fun opportunities around the world...