logo

Team Time

  • 10 Zakyan Street

27 member reviews

Roy Yaniv

user

Yerevan, Armenia

" Great place, Great Team "

I've been for two days a guest of Mher and Mariam. They did over their head to host me as best as they can. It's worth visiting the place just to spend time with the two. The place is very welcoming and serenity falls on you when you walk inside, leaving the trouble of the world behind. Keep up the good work! Roy, Israel

Tip from user

.

Team Time hasn't replied yet!

Read other reviews of Team Time

Melanya Grigoryan

1 Review

1 Helpful Vote

"Ամենամտերմիկ անկյունը քաղաքում!" 

February 2017

Հրաշալի վայր ընկերների հետ հանդիպելու և ընտիր ժամանակ անցկացնելու համար։ Շատ ջերմ մթնոլորտ է տիրում Թիմ Թայմում։ Անձնակազմի բարեհամբուրության մասին էլ չասեմ։

1 Thank Melanya
Ani Ananyan

1 Review

2 Helpful Votes

"Every my visit to Team Time was intersting and joyful." 

February 2017

Great

2 Thank Ani

Grab Your Spot on The Coworking List

100% good stuff : exclusive coworking special offers, the coolest new spaces and fun opportunities around the world...