logo

Team Time

  • 10 Zakyan Street

27 member reviews

Arm Abramyan

user

Yerevan, Armenia

" My lovely place in Yerevan. Very friendly environment!!! "

I got a lot of friends in Team Time.

Tip from user

The most friendly anti-cafe in Yerevan

Team Time hasn't replied yet!

Read other reviews of Team Time

HAyk Khachatryan

1 Review

2 Helpful Votes

"Հիանալի մարդկանց հետ" 

February 2017

Շատ լավ անձնակազ, անմիջական մթնոլորտ: Բացարձակ լավ ընկերներ ձեռք բերելու հիանալի միջավայր:

2 Thank HAyk
Hripsi Mkrtchyan

1 Review

2 Helpful Votes

"Love this place" 

February 2017

Great place to spend time with team ^_^

2 Thank Hripsi

Grab Your Spot on The Coworking List

100% good stuff : exclusive coworking special offers, the coolest new spaces and fun opportunities around the world...