logo

Team Time

  • 10 Zakyan Street

27 member reviews

HAyk Khachatryan

user

Yerevan, Armenia

" Հիանալի մարդկանց հետ "

Շատ լավ անձնակազ, անմիջական մթնոլորտ: Բացարձակ լավ ընկերներ ձեռք բերելու հիանալի միջավայր:

Team Time hasn't replied yet!

Read other reviews of Team Time

Loussineh Karapetian

1 Review

0 Helpful Votes

"Love this place" 

February 2018

I love to be here, enjoy amazing teas and coffee. Moreover, I love to socialize with people who come here to have a fun. Additionally, they have a very rich bookshelf with lots of different books. Also they have a very nice green room, where I have taken part in English club with a native speaker and special guests from neighbour countries and not only. It was amasing to practise my poor English language. So, I thank you Team Time to give me such a great friends and make me believe that I can change something in my life and get new friends.

0 Thank Loussineh
Tatevik Gevorgyan

1 Review

1 Helpful Vote

"TeamTime" 

February 2017

Очень интересное место! Было очень уютно , комфортно и очень дружелюбная атмосфера...Одним словом очень приятно проводить вечер в кругу ребят Team Time !!!

1 Thank Tatevik

Grab Your Spot on The Coworking List

100% good stuff : exclusive coworking special offers, the coolest new spaces and fun opportunities around the world...