logo

Team Time

  • 10 Zakyan Street

27 member reviews

Melanya Grigoryan

user

Yerevan, Armenia

" Ամենամտերմիկ անկյունը քաղաքում! "

Հրաշալի վայր ընկերների հետ հանդիպելու և ընտիր ժամանակ անցկացնելու համար։ Շատ ջերմ մթնոլորտ է տիրում Թիմ Թայմում։ Անձնակազմի բարեհամբուրության մասին էլ չասեմ։

Tip from user

a cool anti-cafe in the area!!!

Team Time hasn't replied yet!

Read other reviews of Team Time

Narine Manukyan

1 Review

2 Helpful Votes

"Very pleasant and friendly place ;)" 

February 2017

The rooms are very comfortable for work, for playing various and entertaining games, for just hangouts with friends :) The location of TeamTime is very easy to find, it's just in front of Russian embassy , no way to be lost ;)

2 Thank Narine
Манвел Карапетян

1 Review

1 Helpful Vote

"TeamTime" 

February 2017

К сожалению, нахожусь не в Армении и не могу посетить TeamTime. Но с приездом обязательно посещу данное заведение!

1 Thank Манвел

Grab Your Spot on The Coworking List

100% good stuff : exclusive coworking special offers, the coolest new spaces and fun opportunities around the world...